Inchide

Trimite unui prieten

Componența Consiliului Local

Exportă PDF - Componența Consiliului Local Tipăreşte pagina - Componența Consiliului Local Trimite unui prieten - Componența Consiliului Local

 

1. Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan - PNL

2. Baltos Marius - PSD

3. Bodea Octavian - PSD

4. Bud Vasile - PSD 

5. Cotuna Alexandru- Florin - PSD

6. Crisan Artur - PNL 

7. Golondzac Vasile - PSD

8. Micle Vasile- Ovidiu - PSD

9. Muresan Nicolae - PSD 

10.Neste Gheorghe - PNL

11.Pop Mihai-Cosmin - PSD

12.Prikop Marcela-Iudita - PNL

13.Sasca Ovidiu - PSD

14.Sopoian Raluca - PSD

15.Tamasi Attila - UDMR

 

 

Comisii

I. Comisia de dezvoltare economico-sociala, buget-finante
Componenta: Bodea Octavian- presedinte, Golondzac Vasile - secretar, Muresan Nicolae,Cotuna Alexandru-Florin , Adoreanu Kraiger Zamfir Stefan
Atributii:
Avizeaza proiectele de hotarari privind:
- formarea, administrarea si executarea bugetului local
- virarile de credite si modul de utilizare a bugetului local
- stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale temporare în conditiile legii.
- conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local
- împrumuturile si contul de încheiere a exercitiului bugetar
Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

 

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comert si agricultura

Componenta:Bud Vasile - presedinte, Baltos Marius - secretar, Golondzac Vasile, Micle Ovidiu, Crisan Artur.
Atributii:
Avizeaza proiectele de hotarari privind:
- planurile de organizare, amenajare si de dezvoltare urbanistica a orasului
- întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinandcailor de comunicatii de interes local
- punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura
- protectia mediului înconjurator
- lucrari de investitii de interes local
Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

 

III. Comisia invatamant, sanatate. cultura, sport si protectie sociala
Componenta:Tamasi Attila - presedinte, Sasca Ovidiu - secretar, Sopoian Raluca, Muresan Nicolae, Cotuna Alexandru, Prikop Marcela, Golondzac Vasile

Atributii:
Avizeaza proiectele de hotarari privind:
- sustinerea de proiecte sau programe care vizeaza învatamantul, cultele, cultura
- sustinerea unor actiuni specifice de interes comun
- conferirea titlului de Cetatean de onoare al orasului Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.


IV. Comisia pentru administratie publica, ordine publica, respectarea drepturilor
cetatenilor:
Componenta:Micle Ovidiu - presedinte, Pop Mihai - secretar, Bodea Octavian, Sasca Ovidiu, Adoreanu- Kraiger Zamfir.
Atributii:
Avizeaza proiectele de hotarari privind:
- statutul orasului si a regulamentului de functionare al Consiliului local
- organigrama, numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului local
- stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare, asociere si înfratire a orasului
- apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor
- analizarea contestatiilor formulate împotriva hotararilor adoptate de Consiliul local
Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.


V. Comisia pentru gestionarea domeniului public si privat al orasului
Componenta: Muresan Nicolae - Presedinte, Baltos Marius - Secretar, Pop Mihai, Bud Vasile, Neste Gheorghe.
Atributii:
Avizeaza proiectele de hotarari privind:
- identificarea terenurilor din domeniul public si privat
- administrarea domeniului public si privat al orasului
- concesionarea sau vinderea terenurilor
Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Înapoi

Informare cetățeni

Consiliul local

Serviciul Economic

Serviciul Urbanism

Serviciul Juridic

Serviciul Situatii de Urgenta

Serviciul Stare Civila

Centrul National de Informare si Promovare Turistica Oras Seini

Serviciul Asistenta Sociala

Serviciul Agricol

Servicii online

Consultare taxe și impozite

Vezi exact care sunt taxele și impozitele către stat în acest an

Plată online impozite

Scutește timp și efort, prin noul mod de plată online pt impozite

Petiții online

Depune și urmărește o petiție depusă deja online