PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019 – REVIZUIT DUPA APROBAREA BUGETULUI

PROCES VERBAL DE DESCHIDERE SI EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE, PENTRU OBIECTIVUL AMENAJARE SALA DE SPORT DIN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL SEINI

CAIET DE SARCINI PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE A SALII DE SPORT DE LA LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL SEINI

PROCES VERBAL DE DESCHIDERE SI EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A CHIOSCULUI ALIMENTAR DIN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXIU

| | | Next → |