SERVICII DE CADASTRU PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE IN VEDEREA INSCRIERII IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

20.05.2019 ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI ZILELE ORASULUI SEINI – CETATEA ZYNIR

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019 – REVIZUIT DUPA APROBAREA BUGETULUI

PROCES VERBAL DE DESCHIDERE SI EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE, PENTRU OBIECTIVUL AMENAJARE SALA DE SPORT DIN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL SEINI

CAIET DE SARCINI PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE A SALII DE SPORT DE LA LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL SEINI

PROCES VERBAL DE DESCHIDERE SI EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A CHIOSCULUI ALIMENTAR DIN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXIU

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA, A CHIOSCULUI ALIMENTAR DIN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXIU BERINDE SEINI SI CAIETUL DE SARCINI

STRATEGIA ANUALA A ACHIZITIILOR PUBLICE, PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

Ultima modificare: 5 iulie 2019 ora 8:38 am