Ultima modificare: 18 decembrie 2023 ora 11:44 am

CERERE OFERTĂ – SERVICII MENTENANȚĂ ILUMINAT PUBLIC UAT SEINI 2024

SCN1135826 din 11.12.2023 – Anunț de participare simplificat-PT+Execuție – Reabilitare Primărie corp A și corp B

CERERE OFERTĂ ACHIZIȚIONARE SERVICII DE DESZĂPEZIRE UAT SEINI 2023 – 2024

SCN1131852 din 26.09.2023 Anunț de participare simplificat Servicii de elaborare PAC, PT și asigurare asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții LTA

SCN1130648 din 01.09.2023 Anunț de participare simplificat – Servicii de elaborare PAC, PT și asigurare asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări – Creșterea eficienței energetice a LTA Alexiu Be

SCN1129960 – Anunț de participare simplificat – Lucrări suplimentare – Reintegrare Socială la Seini

SCN1129958 – Anunț de participare simplificat – Fotovoltaice

CN1058693 – Anunț de participare – Dotări – Reintegrare Socială la Seini

CERERE OFERTĂ – LUCRĂRI – MODERNIZARE STRADA VALEA RODINEI, SAT SĂBIȘA

CN1057936 DIN 30.07.2023 ANUNȚ PATICIPARE CRESTEREA CAPACITATII DE TRANSPORT ECOLOGIC IN ORAȘIUL SEINI

CN1053104 din 17.05.2023 – Anulare – Anunt de participare procedura – Cresterea Capacitatii de Transport Ecologic in Orasul Seini

DISPOZITIE ANULARE PROCEDURA – ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI DE CONSTRUCTII – CRESTEREA CAPACITATII TRANSPORTULUI ECOLOGIC IN ORASUL SEINI

CERERE DE OFERTA IN VEDEREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE MODERNIZARE STRADA VALEA RODINEI SAT SABISA

SCN1122537 din 28.03.2023 – Anunț de participare simplificat – PUG

DISPOZIȚIE ANULARE PROCEDURĂ – PUG

CERERE DE OFERTA PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR PENTRU ELABORAREA SI DEPUNEREA UNEI CERERI DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL AMENAJARE SPATIU PUBLIC URBAN

CN1053104 Anunț de participare – Lucrări de construcții – CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC ÎN ORAȘUL SEINI

SCN1121825 Anunț de participare simplificat – Lucrări de construcții RESTAURARE IMOBIL SINAGOGĂ

CERERE DE OFERTA – CONTRACTARE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL LUCRARI DE REPROFILARE A DRUMURILOR PIETRUITE DIN ORASUL SEINI

CERERE OFERTA – CONTRACTARE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL LUCRARI DE PLOMBARE A STRAZILOR ASFALTATE DIN ORASUL SEINI

SCN1121555 Anunt de participare simplificat PUG

CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR PENTRU ELABORARE SI DEPUNERE CERERE DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL RESTAURARE IMOBIL SINAGOGA

CERERE OFERTĂ privind achiziția serviciilor pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative-strada Aurel Vlaicu nr.2 din Orașul Seini

CERERE OFERTĂ privind achiziția serviciilor pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a Bibliotecii Orășenești Seini

CERERE OFERTĂ privind achiziția serviciilor pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a Sălii de Sport Gelu Cărăbăț din Orașul Seini

CERERE OFERTA – CONTRACTARE LUCRARI DE REPARATII DRUMURI AGRICOLE UAT SEINI

Sari la conținut