Welcome to Orașul Seini, județul Maramureș   Click to listen highlighted text! Welcome to Orașul Seini, județul Maramureș

ORASUL SEINI – PRIMARIA
CUI – 03627765
Nr. 5125 / 19.05.2015

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI – SEINI

Organizeaza in baza Legii nr. 188 / 1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 611 / 2008 , modificata si completata de H.G. nr. 1173 din 2008,concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – inspector superior la Serviciul Administratie, Urbanism si Agricol , in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului ;

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Seini , in data de 22.06.2015, ora 10,00 – proba scrisa .

Conditii de participare :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare .
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul agricol – horticultura ;
– vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice – minim 9 ani .

Dosarele de inscriere la concurs, se pot depune pana la data de 10.06.2015
la Primaria Seini , acestea trebuind sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 , modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008, astfel :
– copia actului de identitate ;
– formularul de inscriere conform anexei nr. 3 din HG nr. 611 / 2008 , modificata ;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitate ;
– cazierul judiciar ;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;
– declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica .

Relatii suplimentare se pot obtine la Primaria Seini, secretar, Serviciul Economic sau la numar de telefon 0262 – 491090, interior 15 sau 27 .

Sari la conținut Click to listen highlighted text!