ANUNT PUBLIC
privind Decizia Etapei de Incadrare

Orasul Seini, cu sediul în Seini, Piata Unirii nr. 16, judetul Maramures, titular al proiectului „Alimentare cu apă si canalizare ape uzate menajere în Localitatea Viile Apei, judetul Maramures\”, propus a fi realizat în localitatea Viile Apei, fn. jud. Maramures, anunţă publicul interesat asupra Deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate\”, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul Deciziei de Încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, din Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi pe pagina oficială de Internet a APM MM, la adresa http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectului deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.

Sari la conținut