ANUNT !

PRIMARIA ORASULUI SEINI ADUCE LA CUNOSTINTA CELOR INTERESATI, CONDITIILE PENTRU OBTINEREA UNUI APARTAMENT IN BLOCUL A.N.L., SITUAT IN SEINI, STR. M. EMINESCU, NR. 4

Urmatoarele Conditii sunt Eliminatorii :

• vârsta între 18 şi 35 ani ;
• să nu deţineti sau să nu fi deţinut în proprietate altă locuinţă ;
• sa aveti domiciliul pe raza orasului Seini ;
• locul de muncă al solicitantului să fie pe raza oraşului Seini.

Persoanele care indeplinesc conditiile de mai sus trebuie sa prezinte urmatoarele documente la biroul juridic din cadrul primariei orasului Seini, in vederea intocmirii fisei individuale prin care se stabileste punctajul, care va sta la baza prioritizarii obtinerii unei repartitii.

• copie de pe certificatul de naştere ;
• carte de identitate pentru solicitant şi membrii familiei ;
• certificat de căsătorie daca este cazul ;
• adeverinţă de la locul de muncă de unde să reiasă că vă desfăşuraţi activitatea pe raza orasului Seini ;
• ultimul act de studii ;
• certificate medicale în cazul persoanelor care sunt încadrate într-un grad de handicap ;
• un dosar.

Sari la conținut