Cerere penrtu eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice Model 2016 ITL 010

Cerere penrtu eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice Model 2016 ITL 012

Certificat atestare fiscala persoane fizice Model 2016 ITL 011

Certificat atestare fiscala persoane juridice Model 2016 ITL 013

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelortaxelor datorate de persoane fizice Model 2016 ITL 008

Decizie de impunre pentru stabilirea impozitelortaxelor datorate de persoane juridice Model 2016 ITL 009

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport Model 2016 ITL 005

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport cu masa peste 12 to Model 2016 ITL 006

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozituluitaxei pe cladiri persoane fizice Model 2016 ITL 001

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozituluitaxei pe cladiri persoane juridice Model 2016 ITL 002

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren persoane fizice Model 2016 ITL 003

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Model 2016 ITL 015

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate persoane juridice Model 2016 ITL 014

Declaratie fiscale pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren persoane juridice Model 2016 ITL 004