Welcome to Orașul Seini, județul Maramureș   Click to listen highlighted text! Welcome to Orașul Seini, județul Maramureș

Legea nr.1 din 11.01.2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere

Legea nr.18 din 19.02.1991 Legea Fondului Funciar, republicată în 1998

Legea nr.148 din 26.07.2000 privind publicitatea înșelătoare

Legea nr.188 din 8.12.1999 republicată privind statutul funcționarilor publici

Legea nr.193- 2000 privind clauzele abuzive în contracte

Legea nr.247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente

Legea nr.544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informații de interes public

Legea administraţiei publice locale nr 215-2001 actualizată

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 -Administrației publice locale

Legea nr. 554 din 02.12.2004, contenciosului administrativ

O.G. nr.27 din 30.01.2002 – privind dreptul la petiționare

O.U.G. nr.209 din 22.12.2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății

Regulament din 04.08.2005, privind procedura de constituire și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată

Regulament privind aplicarea legilor proprietății.

HOTĂRÂRE nr. 859 din 6 noiembrie 2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui

LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 program gestionare caini fara stapan

LEGE nr. 165 din 16 mai 2013privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Norme Metodologice de aplicare a OUG 155-2001

Sari la conținut Click to listen highlighted text!