Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
Nume : Magureanu Mariana – Adriana
Adresa: Seini, strada Aurel Vlaicu , nr.23
Tel: 0262-491.090 interior 20
Mail: primariaseini@yahoo.com

Dispozitia nr.81 – 2018 privind desemnarea persoanei care va raspunde si aplica prevederile Legii 52-2003

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa – depasire termen legal

Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2021

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2020

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2018

Sari la conținut