Culte

Infrastructura cultelor din UAT Seini este reprezentată de: 4 biserici ortodoxe, 2 biserici reformate, una în Seini şi una în Viile Apei, 1 biserică greco-catolică, 1 biserică romano-catolică, 1 biserică baptistă, 1 biserică penticostală, 1 biserică Adventistă de ziua a Şaptea, 1 Sală a regatului Martorilor lui Iehova, 1 sinagogă, momentan nefuncţională;
Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur din Seini, are o lungă istorie în comunitatea seineană, construirea acesteia în secolul XIX realizându-se inclusiv prin contribuţia locuitorilor oraşului şi a preoţilor care au slujit aici. Construcţia începută în 1876 a fost sfinţită neterminată în anul 1882 cu hramul Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind terminată abia după 28 de ani în urma ajutorului oferit de locuitori şi de preoţi.
Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Seini a fost construită la sfârşitul secolului XIX şi este unică în România, fiind singura biserică ortodoxă cu iconostasul de piatră. Acesta este cu adevărat impresionant atât prin imagine, cât şi prin dimensiuni, având înălţimea de 9 metri, lungimea de 11 metri şi lăţimea de 85 cm. Astfel, în 8 noiembrie 1910 (în stil vechi) biserica a fost sfinţită în sărbătoarea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, care sunt patronii spirituali ai bisericii.
Biserica Creştină Reformată din Seini se numără printre primele biserici de această religie din Maramureş, construindu-se în acelaşi timp cu cea din Baia Mare, acest lucru datorându-se şi faptului că în Seini s-a născut marele umanist şi reformator Erdos Sylvester Janos, cel mai important şi proeminent precursor al iluminismului est-european, autorul primei gramatici maghiare şi primul traducător al Noului Testament.
Biserica Romano-Catolică „Neprihănita Zămislire” din Seini a fost zidită în 1421 din donaţiile doamnei Bathori Zsuzsanna, stăpâna cetăţii Seini. Datorită faptului că a rămas văduvă şi fără copii, a hotărât ca o parte din avere să fie alocată în scopul construirii de biserici. Astfel, s-au construit bisericile din localităţile: Seini, Apa, Medieşul Aurit, Ilba, Tăuţii Măgherăuş şi Livada.
În 1641 această biserică a fost preluată şi transformată în Biserică reformată, din cauză că toţi locuitorii oraşului au trecut la religia reformată, însă în 1753 a fost revendicată şi trecută în patrimoniul Bisercii catolice. În anul 1848 un incendiu a distrus atât biserica cât şi celelalte clădiri bisericeşti, iar reclădirea acesteia nu s-a mai făcut după arhitectura originală. Astfel, din 1870 plafonul gotic a fost înlocuit cu un plafon „casetă” ce a fost împodobit cu icoanele pictate în ulei de Jakobey Karoly.
Sinagoga din Seini este lăsată în paragină de ani de zile, iar astăzi doar exteriorul clădirii mai aminteşte de fosta comunitate evreiască din oraş. Înainte de anul 1989 clădirea sinagogii a fost cumpărată de la comunitatea de evrei din Seini de către CPADM (Cooperativă de Producţie şi Desfacere a Mărfurilor Seini), care a vândut-o în 2002 către o persoană fizică. Datorită plecării evreilor din Seini, cât şi nepăsării cumpărătorilor clădirii, sinagoga se află într-o stare accentuată de degradare.

Casa de Cultură

| | | Next → |