Culte

Infrastructura cultelor din UAT Seini este reprezentată de: 4 biserici ortodoxe, 2 biserici reformate, una în Seini şi una în Viile Apei, 1 biserică greco-catolică, 1 biserică romano-catolică, 1 biserică baptistă, 1 biserică penticostală, 1 biserică Adventistă de ziua a Şaptea, 1 Sală a regatului Martorilor lui Iehova, 1 sinagogă, momentan nefuncţională;
Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur din Seini, are o lungă istorie în comunitatea seineană, construirea acesteia în secolul XIX realizându-se inclusiv prin contribuţia locuitorilor oraşului şi a preoţilor care au slujit aici. Construcţia începută în 1876 a fost sfinţită neterminată în anul 1882 cu hramul Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind terminată abia după 28 de ani în urma ajutorului oferit de locuitori şi de preoţi.
Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Seini a fost construită la sfârşitul secolului XIX şi este unică în România, fiind singura biserică ortodoxă cu iconostasul de piatră. Acesta este cu adevărat impresionant atât prin imagine, cât şi prin dimensiuni, având înălţimea de 9 metri, lungimea de 11 metri şi lăţimea de 85 cm. Astfel, în 8 noiembrie 1910 (în stil vechi) biserica a fost sfinţită în sărbătoarea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, care sunt patronii spirituali ai bisericii.
Biserica Creştină Reformată din Seini se numără printre primele biserici de această religie din Maramureş, construindu-se în acelaşi timp cu cea din Baia Mare, acest lucru datorându-se şi faptului că în Seini s-a născut marele umanist şi reformator Erdos Sylvester Janos, cel mai important şi proeminent precursor al iluminismului est-european, autorul primei gramatici maghiare şi primul traducător al Noului Testament.
Biserica Romano-Catolică „Neprihănita Zămislire” din Seini a fost zidită în 1421 din donaţiile doamnei Bathori Zsuzsanna, stăpâna cetăţii Seini. Datorită faptului că a rămas văduvă şi fără copii, a hotărât ca o parte din avere să fie alocată în scopul construirii de biserici. Astfel, s-au construit bisericile din localităţile: Seini, Apa, Medieşul Aurit, Ilba, Tăuţii Măgherăuş şi Livada.
În 1641 această biserică a fost preluată şi transformată în Biserică reformată, din cauză că toţi locuitorii oraşului au trecut la religia reformată, însă în 1753 a fost revendicată şi trecută în patrimoniul Bisercii catolice. În anul 1848 un incendiu a distrus atât biserica cât şi celelalte clădiri bisericeşti, iar reclădirea acesteia nu s-a mai făcut după arhitectura originală. Astfel, din 1870 plafonul gotic a fost înlocuit cu un plafon „casetă” ce a fost împodobit cu icoanele pictate în ulei de Jakobey Karoly.
Sinagoga din Seini este lăsată în paragină de ani de zile, iar astăzi doar exteriorul clădirii mai aminteşte de fosta comunitate evreiască din oraş. Înainte de anul 1989 clădirea sinagogii a fost cumpărată de la comunitatea de evrei din Seini de către CPADM (Cooperativă de Producţie şi Desfacere a Mărfurilor Seini), care a vândut-o în 2002 către o persoană fizică. Datorită plecării evreilor din Seini, cât şi nepăsării cumpărătorilor clădirii, sinagoga se află într-o stare accentuată de degradare.

Casa de Cultură

Casa Orăşenească de cultură Seini, este amplasată pe strada Mihai Eminescu nr. 6 şi este beneficiara proiectului de reabilitare a aşezămintelor de cultură. Are capacitatea de 320 de locuri, cabine, Sala de Spectacole, Sala Mică, săli de repetiţii, dotări pentru iluminat şi sonorizare. Gestionează activitatea Galeriei de Artă şi a Cenaclului literar la sediu. Urmăreşte pregătirea, organizarea şi promovarea manifestărilor cultural-artistice, istorice, aniversare, comemorative consacrate unor evenimente naţionale sau locale, aflate sub sprijinul, implicarea sau egida Primăriei. Este activă în dezvoltarea şi valorificarea potenţialului cultural şi nu numai, a localităţii Seini. Atrage personalităţi culturale, artistice, ştiinţifice, tehnice s.a. în vederea implicării lor în susţinerea unor acţiuni de profil. Asigură legături cu unităţile de învăţământ, cultură, culte, asociaţii, fundaţii, ONG-uri etc. şi sprijină acestea în elaborarea, promovarea şi prezentarea activităţilor, prin parteneriate. Elaborează programe de implicare a instituţiilor profesioniste de cultură şi artă în viaţa urbei şi a şcolii seinene, promovarea schimburilor culturale intercomunitare. Elaborează proiecte, parteneriate şi propuneri pentru implicarea şcolii, cadre didactice, elevi, în viaţa comunităţii. Actionează şi face propuneri privind stimularea performanţelor şcolare extracurriculare, promovarea excelenţelor seinene. Iniţiază, elaborează şi participă la parteneriate de programe de educaţie civică şi comunitară. Redactează şi tehnoredactează diplome pentru promovarea personalitătilor, invitaţiilor, caietelor program, afişe, flyer-e, bannere, programe manifestări cultural-artistice, educative, tradiţionale, distractive, ocazionale, broşuri, pliante, publicaţii, carte etc. Asigură materiale documentar-programatice, identificare şi propuneri pentru titlul de „Cetăţeni de Onoare”. Pregăteste, organizează, participă sau prezintă lansări de carte, expozitii de carte, vitrine de carte în parteneriat cu Biblioteca Orăsenească Seini, din cadrul manifestărilor aniversare si comemorativ anuale. Asigură identificare, pregătire şi prezentare creaţii arte vizuale în cadrul „Galeriei de Artă” precum si talente literare, critică, îndeletniciri artistice, la Cenaclul Literar. Atrage spectacole ale Teatrului Municipal Baia Mare, sectiile estradă, păpuşi, dramă şi alte spectacole artistice. Este unul din organizatorii Zilelor Oraşului Seini. Realizează parteneriate pentru derularea unor proiecte. Mediatizează evenimentele oraşului, promovează sărbătorile de hram ale cultelor din Seini, asigură sprijinirea relaţiilor culturale cu oraşele înfrăţite. Asigură acţiuni de documentare din istoria locală, existenţa personalităţilor locale şi din zonă.
Asigură depuneri de coroane şi evocări de personalităţi locale, zile naţionale, promovează „Nunţile de Aur” s.a.

Sari la conținut