IOAN BUD
în funcția de secretar din 1983

Data și locul nașterii: 3 ianuarie 1955, Tîrșolț
Religie: greco-catolică

Studii
• Liceul pedagogic, 1975
• Academia de Studii Economice, Tehnice, Drept și Administrație, București
• Managementul Administrației Publice, 2000

Stare civilă: căsătorit cu Angela Berinde
Copii: trei fete

Atribuții
• avizează pentru legalitate, dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local
• participă la ședințele consiliului local
• asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și a dispozițiilor primarului, transparența și comunicarea către autorități, instituții publice și persoane interesate de acte prevăzute în temeiul legii privind liberul acces la informațiile de interes public
• asigură procedurile de convocare a consiliului local, lucrări de secretariat, comunicări de ordine de zi, întocmește procesul verbal de ședință și alte atribuții prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local și de primar

Declaratie avere si interese secretar 2019
Declaratie avere si interese secretar 2018
Declaratie avere
Declaratie avere si interese secretar 2016