ORASUL SEINI
Data anunţului: 01.03.2012
INTENŢIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE D+P

Argumentare: IN VEDEREA REALIZARII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE
Iniţiator: POP IOAN
REPREZENTARE
VIZUALA SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ)
A INTENŢIEI
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a planului urbanistic de detaliu
în perioada 01.03.2012 – 15.03.2012

Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: FERICEAN IOANA – referent urbanism

Adresa Piata Unirii nr. 16, Seini, telefon 0262491090, e-mail primariaseini@yahoo.com
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate
Răspunsul la observaţiile transmise va fi afisat la sediul Primariei Orasului Seini si pe site www.seini.ro dupa data de 19.03.2012
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
• publicare pe pagina proprie de Internet www.seini.ro
• punem la dispozitia publicului spre consultare documentatia PUD (parte scrisa si desenata)
• afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;
Perioada/ scopul 01.03.2012 – 25.03.2012/ consultarea publicului

02 PLAN REGLEMENTARI

Incadrare Seini-10.000

Sari la conținut