Maramures
Orasul Seini
Cui – 3627765
Tel .0262 – 491090
Nr.8662 / 25.08.2015

ANUNT
PRIMARIA ORASULUI – SEINI

           Organizeaza in baza Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 5 din H.G. nr. 286 / 2011, actualizata , concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a postului de sofer (autospeciala pompieri ) in cadrul Primariei Seini ;

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Seini , in data de 11.09.2015, ora 9,00 – proba scrisa .
Conditii de participare :
– studii medii sau scoala profesionala ;
– vechime in specialitate ( experienta ) de minim 3 ani , categoria B,C ;
– atestat profesional – conducator auto .

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisa, proba practica .
Dosarele de inscriere la concurs, se pot depune pana la data de 04.09.2015 la Primaria Seini , acestea trebuind sa contina :

– cererea scrisa privind participarea la concurs;
– copia actului de identitate ;
– cazier judiciar ;
– copiile actelor de studii care atesta efectuarea specializarilor solicitate ;
– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitate ;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare .

Relatii suplimentare se pot obtine la Primaria Seini, secretar, Serviciu Economic si la numar de telefon 0262 – 491090, interior 15 sau 27 .

Primar,
ec Tulbure Gabriela Florica

Sari la conținut