Nr.DataDenumireFisier
4020.05.2024Privind aprobarea proiectului si a cheluielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie „Amenajare Spatiu Public Urban – orasul Seini”, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.40
3920.05.2024Privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca – in domeniul public al orasului, a unui bun imobil situate in orasul Seini, judetul Maramures, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.39
3820.05.2024Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2024 actualizate cu rata inflatiei aferenta anului 2023, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.38
3720.05.2024Privind aprobarea procedurii interne de achizitii publice, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.37
3630.04.2024Privind aprobarea achizitionarii si tiparirii biletelor cu Serie şi număr pentru accesul persoanelor cu autobuzele din cadrul Serviciului public de transport local de personae şi exploatare biogaz, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.36
3530.04.202435Privind aprobarea documentației de proiectare – faza PT, a Indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General actualizat pentru obiectivul „DRUMUL CRUCII”, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.35
3423.04.2024Privind actualizarea bugetului si a indicatorilor economici ai proiectului “REINTEGRARE SOCIALA LA SEINI”, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.34
3323.04.2024Privind acceptarea donatiei in domeniul public al orasului Seini a unui teren intravilan in suprafata de 17mp, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.33
3222.04.2024Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate exploata în cursul anului 2024, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.32
3122.04.2024Privind aprobarea modului de vanzare ca masa lemnoasa ,,pe picior ’’ sau ca masa lemnoasa fasonata si exploatare prin prestari servicii procedura SICAP, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.31
3022.04.2024Privind aprobarea preturilor de referinta pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente si natura produsului pentru anul de productie 2024, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.30
2922.04.2024Privind aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe speciisi tip de taiere, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.29
2822.04.2024Privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAP, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.28
2722.04.2024Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2024, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.27
2622.04.2024Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenul afferent si taxa auto pentru unii contribuabili, a fost votat in unanimitateHOTĂRÂREA NR.26
2526.03.2024Privind declararea ca bun de interes public local și înscrierea în inventarul domeniului public local a unui imobilHotararea nr.25
2426.03.2024Privind declararea ca bun de interes public local și înscrierea în inventarul domeniului public local a unui imobilHotararea nr. 24
2326.03.2024Privind modificarea Hotararii nr. 91din 2023 cu modificările si completările ulterioare privind aprobarea proiectului „Restaurare imobil Sinagogă” si a cheltuielilor legate de proiectHotararea nr. 23
2226.03.2024Privind modificarea anexelor din HCL nr 20 din 2023 privind aprobarea documentatiei de proiectare-faza PTHotararea nr.22
2112.03.2024Privind aprobarea Ghidului Solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului.Hotararea nr. 21
2012.03.2024Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de pe raza orașului Seini.Hotararea nr. 20
1912.03.2024Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului orașului Seini.Hotararea nr. 19
1812.03.2024Privind stabilirea perioadei de efectuare în anul 2024 a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Seini, precum și a datei până la care se public inventarul întocmit pe pagina proprie de internet.Hotararea nr. 18
1712.03.2024Privind aprobarea vanzarii a unuiteren in suprafata de 158 mp situat in Seini, str. Trandafirilor, Cf vechi 2176-seini, nr. Cad. 2664/33/2/2 din domeniul privat al orasului si insusirea raportului de evaluare.
1612.03.2024Privind acceptarea donatiei in domeniul public al orasului Seini a unui teren in suprafata de 418 mp, imobil cu destinatie drum.Hotararea nr. 16
1512.03.2024Privind acceptarea donatiei in domeniul public al orasului Seini a unui teren in suprafata de 190 mp, imobil cu destinatie drum.Hotararea nr. 15
1412.03.2024Privind insusirea documentatiei cadastrale, aprobarea dezmembrarii si inscrierea in CF in domeniul privat al orasului Seini a terenului in suprafata de 493 mp. identificat in CF vechi nr. 1213-seini, nr. top. 2717/5/2.
1312.03.2024Privind aprobarea Regulamentului de stabilire și sancționare a contravențiilor pentru utilizarea serviciului de închiriere a bicicletelor în sistem bike-sharing.Hotararea nr. 13
1212.03.2024Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Seini pentru lunile Aprilie, Mai, Iunie 2024.Hotararea nr. 12
1112.03.2024Privind aprobarea Raportului primarului orasului Seini referitor la starea economico – sociala, gestionarea domeniului public a orasului Seini si a Contului de executie bugetara pe anul 2023.Hotararea nr. 11
1006.03.2024Privind modificarea art.2 din HCL nr. 109 din 2023HOTĂRÂREA nr.10
920.02.2024Privind darea în administrare a unor bunuri imobile,proprietate publică a UAT Seini către Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde SeiniHOTĂRÂREA nr.9
809.02.2024Privind aprobarea revizuirii actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăHOTĂRÂREA nr.8
709.02.2024Privind adoptarea caietului de sarcini și a contractului pentru activitatea de transfer a deșeurilor municipaleHOTĂRÂREA nr.7
609.02.2024Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Seini pe anul 2024HOTĂRÂREA nr.6
525.01.2024Aprobarea majorarii cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „GRADINITA COMUNITARA IN LOCALITATEA SABISA, ORASUL SEINI”HOTĂRÂREA 5
425.01.2024Scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuială proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producer a energiei electrice din surse fotovoltaiceHOTĂRÂREA 4
325.01.2024Modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice localeHOTĂRÂREA 3
225.01.2024Aprobarea retelei scolare ce va functiona incepand cu anul scolar 2024 – 2025 pe raza orasului SeiniHOTĂRÂREA 2
12024Aprobarea studiului de fezabilitate, a documentatiei de proiectare si a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul "Drumul Crucii"HOTARAREA 1
Sari la conținut