Welcome to Orașul Seini, județul Maramureș   Click to listen highlighted text! Welcome to Orașul Seini, județul Maramureș
Nr. HCLDataDenumireFisier
13628.12.2023Privind adoptarea caietului de sarcini si a contractului pentru activitatea de sortare a deşeurilor municipale din zona 1 a jud. MaramureşDescarca
13521.12.2023Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a oraşului Seini pe anul 2023Descarca
13421.12.2023Privind însușirea documentației cadastrale pentru terenul intravilan in suprafata de 170 mp și înscrierea în CF a acestuia în domeniul public al orașului SeiniDescarca
13314.12.2023Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2023Descarca
13214.12.2023Privind aprobarea proiectului “RESTAURARE IMOBIL SINAGOGĂ “ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTDescarca
13114.12.2023Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REINTEGRARE SOCIALA LA SEINI”Descarca
13011.12.2023Privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilul –teren extravilanși înscrierea în CF a terenului în domeniul public al orașului SeiniDescarca
12911.12.2023Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Seini pentru lunile Ianuarie, Februarie, Martie 2024Descarca
12811.12.2023Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului , instituțiilor și serviciilor publice localeDescarca
12711.12.2023Privind modificarea contractului nr. 116/2019Descarca
12611.12.2023Privind mandatarea reprezentantului UAT de a vota în AGA ADIGIDM Modificarea tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare
în zona de colectare 1 – Sârbi nr. 116/2019
Descarca
12511.12.2023Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2023Descarca
12411.12.2023Privind aprobarea suportarii din bugetul local al Orasului Seini a sumei de 2364,50 lei reprezentand cheltuieli de judecata in dosarul 851/182/2018Descarca
12311.12.2023Privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici-faza DALI cat si participarea la “Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru proiectul: ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SĂLII DE SPORT “GELU CĂRĂBĂȚ” DIN ORAȘUL SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”Descarca
12211.12.2023Privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici-faza DALI, cat si participarea la “Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru proiectul: ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE – STR. AUREL VLAICU NR. 2 DIN ORAȘUL SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”Descarca
12111.12.2023Privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici-faza DALI cât și participarea la “Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru proiectul: ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”Descarca
12029.11.2023Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2023Descarca
11929.11.2023Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici
și revizuirea Devizului General al proiectului
„Stimularea mobilității nemotorizate în orașul Sein
Descarca
11827.11.2023Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2023 Descarca
11727.11.2023Privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult din orașul Seini, pentru anul 2023Descarca
11627.11.2023Privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local ”Drumul Crucii”,Descarca
11527.11.2023Privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2024Descarca
ANEXĂ LA HCL 115
11427.11.2023Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2023Descarca
11327.11.2023privind aprobarea preturilor de referinta pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente si natura produsului pentru anul de productie 2023Descarca
11227.11.2023Privinda probare a documentației tehnico-economice (faza DALI)şi a indicatorilor tehnico economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul,,CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN ORAŞUL SEINI, JUDEŢUL MARAMUREŞ’’Descarca
11127.11.2023Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică- faza PT, a devizului general şi a indicatorilor tehnico - economici pentru investiţia: ,,Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al Oraşului Seini, judeţul Maramureş”, Finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare2014-2020, AXA PRIORITARĂ 11: Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şistimularea utilizării energiei regenerabile, obiectivul specific 11.2 : utilizarea energieidin surse regenerabile la nivelul autorităţilor publice localeDescarca
11027.11.2023Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRAZI VIILE APEI SI SEINI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiDescarca
10910.11.2023Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unori măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria StatuluiDescarca
10806.11.2023Privind aprobarea proiectului ” Modernizarea platformei comunale de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, Orașul Seini, județul Maramureș” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.2.A-B- Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajdDescarca
10726.10.2023Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici și revizuirea Devizului General al proiectului ”Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor de carbon în orașul Seini prin crearea unei infrastructuri de transport Eco-Friendly”Descarca
10626.10.2023Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2023Descarca
10526.10.2023Pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al orașului Seini, nr. 27/2019 privind aprobarea contribuției UAT Seini și a beneficiarilor proiectului ”Descarca
10426.10.2023Privind aprobare Raportului informării și consultări publicului și a
documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal – PARCELARE TEREN’’
Descarca
10326.10.2023Privind actualizarea Devizului General al proiectului
„Stimularea mobilității nemotorizate în orașul Seini”
Descarca
10226.10.2023Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Seini pentru sedinta din data de 26.10.2023Descarca
10126.10.2023Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Agricol – Alexiu Berinde din Seini pentru anul scolar 2023-2024Descarca
10026.09.2023Privind utilizarea excedentului pentru unele cheltuieli de investitiiDescarca
9926.09.2023Pentru aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii S.C. Centru de afaceri RO-UA S.R.L.Descarca
9826.09.2023Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
9726.09.2023Privind aprobarea majorarii cuantumului lunar al navetei cadrelor didactice care nu detin locuinta in orasul SeiniDescarca
9626.09.2023Privind aprobarea valorificarii prin licitatie si stabilirea pretului minim de pornire pentru valorificarea unei cantitati de 347,1mc masa lemnoasa din rampa "Catarg"Descarca
9526.09.2023Privind aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului de investitii Proiect TIP-Construire "Bazin de inot didactic si agrement, oras Seini, judet Maramures"Descarca
9426.09.2023Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Seini pentru lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2023Descarca
9330.08.2023Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici-fază PT pentru obiectivul de investiţii „Arnenajare spaţiu public urban-oraşul Seini"Descarca
9222.08.2023Privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
9122.08.2023Privind aprobarea proiectului "Restaurare imobil sinagoga" si a cheluielilor legate de proiectDescarca
9022.08.2023Privind aprobarea actualizarii documentatiei de proiectare — faza PT, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat pentru obicetivul „Restaurare imobil sinagoga"Descarca
8922.08.2023Privind aprobarea Acordului de partenerat cu Consiliul Judetean Maramures pentru obiectivul de investitii "Restaurare imobil sinagoga" propus de orasul Seini oentru finantare prin Programul Regional 2021-2027Descarca
8818.08.2023Privind desemnarea administratorului Parcului de Specializare Inteligenta SeiniDescarca
8718.08.2023Privind aprobarea Proiectului, a cheltuielor aferente, a Studiului de fezabilitate si a Planului de dezvoltare a parcului aferent investitiei intitulate "PARC DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SEINI"Descarca
8617.08.2023Privind aprobarea dezmembrarii nr. cad. 56199 de teren in suprafata de 220 000 m2, in Lot 1 si Lot. 2, in domeniul privat al orasului SeiniDescarca
8510.08.2023Privind aprobarea documentatiei proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia. Proiect "Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al Orasului Seini, judetul Maramures"Descarca
8409.08.2023Privind stabilirea responsabilitatilor cu privire la organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel localpentru perioada 2023-2029 pentru orasul SeiniDescarca
8309.08.2023Privind incheierea Acordului de cooperare pentru pachetul cu rechizite scolare "Primul Ghiozdan"Descarca
8209.08.2023Privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
8109.08.2023Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenul aferent si taxa auto pentru unii contribuabiliDescarca
8009.08.2023Privind stabilirea componentei echipei mobile care va interveni in cazurile de violenta domesticaDescarca
7909.08.2023Privind transformarea unei functii publice din Inspector clasa I, grad profesional asistent in Inspector Clasa I grad profesional principalDescarca
7809.08.2023Privind acordarea unui mandat pentru aprobarea modificarii/completarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor menajere in Judetul Maramures si aprobarea formei actualizata a Statutului AsociatieiDescarca
7709.08.2023Privind desemnarea reprezzenttantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Agricol - Alexiu Berinde din Seini pentru anul scolar 2023-2024Descarca
7609.08.2023Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Seini pentru sedinta ordinara din data de 09.08.2023Descarca
7520.07.2023Privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 4 000 000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor omprumuturi din Trezoreria Statului, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 229/2023, cu modificarile ulterioareDescarca
7414.07.2023Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Seini pentru sedinta ordinara din data de 14.07.2023Descarca
7314.07.2023Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - Construire "Bazin de inot didactic si agrement, oras Seini Judetul Maramures"Descarca
7214.07.2023Privind aprobarea gazduirii unei delegatii de 28 persoane din comuna Cumpana in Tabara Cei mai buni dintre cei buni din SeiniDescarca
7114.07.2023Privind aprobarea gazduirii unei delegatii de 28 persoane din Kalush in Tabara de Recreere si Reabilitare din SeiniDescarca
7014.07.2023Privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 2 000 000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria StatuluiDescarca
6914.07.2023Privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii obiectivului de investitii "Realizarea, implementarea, utilizarea si administrarea sistemelor informatice de inalta performanta, la nivelul Judetului Maramures, dezvoltare si gazduire prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest"Descarca
6814.07.2023Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
6714.07.2023Privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2023Descarca
6614.07.2023Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Orasul Seini in perioada 2023-2028Descarca
6514.07.2023Privind aprobarea pentru Studiul de Regenerare Urbana Orasul Seini Judetul MaramauresDescarca
6414.07.2023Privind modificarea Hotararii nr. 105/2022 privind stabilirea nivelului impozitelor si texelor locale pe anul 2023Descarca
6314.07.2023Privind revizuirea Devizului General al proiectului "Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in Orasul Seini, prin crearea unei infrastructuri de transport Eco-Friendly"Descarca
6220.06.2023Privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Seini pe perioada 2021-2027Descarca
6120.06.2023Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia: "Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al Orasului Seini, Judetul Maramures", Finantat prin Programul Operational infrastructura Mare 2014-2020. AXA PRIORITARA II: regenerabile, obiectivul specific 11.2: utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autoritatilor publice localeDescarca
6008.06.2023Privind modificarea si completarea Documentrului de pozitie pentru judetul MaramuresDescarca
5906.06.2023Privind aprobarea proiectului "Construirea de insule ecologice digitalizate in Orasul Seini, judetul Maramures" in vederea participarii la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/I.1B, componenta C2-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1,B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si RezilientaDescarca
5806.06.2023Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Seini a imobilelor identificate prin nr. cda. 56052 in suprafata de 17868 mp si nr. 56199 in suprafata de 220000mpDescarca
5706.06.2023Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii actualizata, a Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului actualizat pentru obiectivul "Reabilitare sediu primarie - Corpurile A si B"Descarca
5606.06.2023Privind acordarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare Strazii Viile Apei si Seini" precum si a sumei reprezentand categorii de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiDescarca
5506.06.2023Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
5406.06.2023Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Seini pentru lunile iulie, august, septembrie 2023Descarca
5306.06.2023Privind acordarea cantitatii de 742.68 mc lemne de foc din padurea comunala a orasului Seini, din partida 2300148301170 si 29.58mc din partida 2300148301240 pentru incalzirea unitatilor de invatamant de pe raza orasului la pretul de 350 lei/mc cu transport inclus valoare fara TVADescarca
5206.06.2023Privind acordarea pretului de pornire pentru licitatia de valorificare a masei lemnoase pe picior pentru partida 230014830130P si partida 23001483301190PDescarca
5106.06.2023Privind acordarea Ghidului Solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul tineretDescarca
5006.06.2023Privind acordarea Ghidului Solicitantilor privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care isi desfasoara activitatea in orasul SeiniDescarca
4918.05.2023Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
4818.05.2023Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si institutiilor si serviciilor publice localeDescarca
4718.05.2023Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii actualizata, a Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berindei, in Orasul Seini, judetul Maramures"Descarca
4618.05.2023Privind aprobarea asocierii Orasului Seini, Judetul Maramures in cadrul Parteneriatului LEADER cu denumirea Grupului de Actiune Locala pentru Dezvoltarea Microregiunii Somes-CodruDescarca
4520.04.2023Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul de sport si inscrierea in CF a terenului in domeniul public al orasului SeiniDescarca
4420.04.2023Privind aprobarea proiectului "MARAHUB - Finantarea bibliotecilor din judetul Maramures pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale", in vederea finatarii acestuia prin Planul National de Redresare si RezilientaDescarca
4320.04.2023Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - Construire "Bazin de inot didactic si agrement" din orasul Seini, judetul MaramuresDescarca
4220.04.2023Privind aprobarea chiriilor lunare pentru folosinta locuintelor ANL situate in Seini str. Piata Unirii si Mihai EminescuDescarca
4120.04.2023Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenului aferent si taxa auto pentru unii contribuabiliDescarca
4020.04.2023Privind desfintarea a 2 posturi contractuale inspector specialitate II, consilier juridic II si infintarea a 2 posturi de functii publice in inspector clasa I grad superiorDescarca
3920.04.2023Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperirea RscurilorDescarca
3820.04.2023Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a PersoanelorDescarca
3723.03.2023Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenului aferent si taxa auto pentru unii contribuabiliDescarca
3623.03.2023Privind modificarea Listei obiectivelor de invastitii de anul 2023 cu finantare integrala sau partiala dun bugetul localDescarca
3523.03.2023Privind aderarea Orasului Seini la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala MaramuresDescarca
3423.03.2023Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Seini pentru lunile aprilie, mai, iunie 2023Descarca
3323.03.2023Privind aprobarea Raportului primarului orasului Seini referitor la starea economico-sociala, gestionarea domeniului public al orasului Seini si a Contului de executie bugetara pe anul 2022Descarca
3223.03.2023Privind aprobarea chiriilor lunare pentru folosinta locuintelor ANL situate in Seini str. SportuluiDescarca
3123.03.2023Privind aprobarea ajustarii tarifelor de colectare a deseurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 - SârbiDescarca
3023.03.2023Privind trecerea in domeniul public al orasului Seini a terenului si constructiei de pe strada Cuza Voda, Nr. 56Descarca
2923.03.2023Privind trecerea in domeniul public al orasului Seini a constructiei de pe strada Aurel Vlaicu, nr. si schimbarea destinatiei constructiei in Cladire administrativaDescarca
2823.03.2023Privind schimbarea destinatiei constructiei identificate prin CF 52694, nr. cadastral 52694-C1 din Casa in Biblioteca orasaneasca, Strada Mihai Eminescu, nr. 26Descarca
2723.03.2023Privind aprobarea Rgulamentului de organizare si functionarea a Serviciului pentru Situatii de UrgentaDescarca
2623.03.2023Privind aprobarea Rgulamentului de organizare si functionarea al Politiei Locale a Orasului SeiniDescarca
2507.03.2023Privind acordarea titluilui de "Cetatean de onoare al orasului Seini" doamnei Ioana Gabriela Kadar - profesorDescarca
2424.02.2023Privind acordarea completarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Seini , Judetul Maramures, 2021-2027Descarca
2324.02.2023Privind "Infintarea unor servicii de educatie complementara in Orasul Seini"Descarca
2224.02.2023Privind aprobarea depunerii proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din orasul Seini judetul Maramures"Descarca
2124.02.2023Privind infinrarea unei Comisii de Monitorizare si Evaluare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila in Orasul SeiniDescarca
2024.02.2023Privind aprobarea documentatiei de proiectare-faza PT, a Indicatorilor tehnico-econimici actualizati si a Devizului General actualizat pentru obiectivul "Restaurare imobil sinagoga"Descarca
1924.02.2023Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
1824.02.2023Privind aprobarea listei cu beneficiarii ANL de pe str. Sportului, nr. 16 si aprobarea modelului de contract de inchiriere a apartamentelor acestoraDescarca
1724.02.2023Privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de de prioritate in solutionarea cerrerilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii, in mod exclusiv specialistilor din invatamant in orasul SeiniDescarca
1624.02.2023Privind aprobarea actualizarii Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului orasului SeiniDescarca
1524.02.2023Privind aprobarea platii cotizatiei de membru al UAT Seini in cadrul OER pentru anul 2023Descarca
1424.02.2023Privind aprobarea Protocolului de colaborare privind implementarea proiectului " HUB de servicii MMSS-SII MMSS" la nivelul orasului Seini, judetul MaramuresDescarca
1324.02.2023Privind aprobarea acordarii unui sprijin jinanciar pentru pagube produse de incendiu la doamna Morar Doina, Str. Closca, nr. 18aDescarca
1224.02.2023Privind aprobarea acordarii unui sprijin jinanciar ca ajutor de inmormantare pentru Bodnar Cherej SorinDescarca
1124.02.2023Privind aprobarea acordarii unui sprijin jinanciar ca ajutor de inmormantare pentru Feher Nadia IoanaDescarca
1027.01.2023Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce se vor executa in anul 2023 de beneficiarii de ajutor socialDescarca
0927.01.2023Privind aprobarea preturilor de referinta pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente si natura produsului pentru anul de productie 2023Descarca
0827.01.2023Privind aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe specii si tip de taiereDescarca
0727.01.2023Privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de axploatari forestiere pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAPDescarca
0627.01.2023Privind aprobarea modului de vanzare ca masa lemnoasa "pe picior" sau ca masa menoasa fasonata si exploatarea prin prestari servicii procedura SICAPDescarca
0527.01.2023Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se poate exploata in cursul anului 2023Descarca
0427.01.2023Privind aprobarea Regulamantului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului SeiniDescarca
0327.01.2023Privind Anexa cu coeficientii de salarizare a functiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului SeiniDescarca
0227.01.2023Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenului aferent si taxa auto pentru unii contribuabiliDescarca
0127.01.2023Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2023Descarca
Sari la conținut Click to listen highlighted text!